เช่าโฮส เว็บโฮสติ้ง แถมโดเมนฟรี | จดโดเมนพร้อมพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เพียงปีละ 1,200 บาท
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดโดเมน
 
.com
ไม่ต้องใช้เอกสาร
 
.in.th
จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร 
1 หนังสือรับรองบริษัท
2 ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
 
.co.th
1 หนังสือรับรองบริษัท
2 ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 
.ac.th
หนังสือจัดตั้งโรงเรียน 
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
 
.go.th
หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
 
.or.th
หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น 
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอนและมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
Share on Facebook
 
Copyright © 2013-2015 thaiareahost.com All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy 

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /home/thaiarea/domains/thaiareahost.com/public_html/endconnect.inc:2 Stack trace: #0 /home/thaiarea/domains/thaiareahost.com/public_html/index.php(15): include() #1 {main} thrown in /home/thaiarea/domains/thaiareahost.com/public_html/endconnect.inc on line 2